OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA OPASNIH TERETA 
NA TERITORIJI SRBIJE I CRNE GORE

linija za belu pozadinu

PRIJAVITE SE ZA OBUKU I POLAGANJE

linija za belu pozadinu

osposovljavajnje vozaca opasnih materijaADR : European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.
Evropski sporazum za međunarodni prevoz opasnih materija u drumskom saobraćaju ( saobraćaju na drumovima ).

Dakle, ADR u osnovi označava međunarodne propise koji regulišu transport opasnih materija ali u drumskom saobraćaju. Svaka vrsta saobraćaja ima sopstvene propise – skraćenice.
Na osnovu tih međunarodnih propisa, svaka država, članica tog sporazuma, donosi sopstveni zakon i prateće propise koji bliže uređuju ovu delatnost s tim što nacionalni propisi mogu biti stroži od međunarodnih propisa - preporuka. Kod nas se takav zakon zove ZAKON O PREVOZU OPASNOG TERETA.
linija za belu pozadinu

ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA
( “ Sl.glasnik RS “, br. 88/2010)

Ovim zakonom obuhvaćeni su svi učesnici u transportu opasnog tereta što pojednostavljeno obuhvata dve kategorije lica, i to :
linija za belu pozadinu

  • RUKOVAOCI : oni koji rade na utakanju i/ili istakanju, utovaru i/ili istovaru, pretakanju, skladištenju, prometu i uopšte manipulišu opasnim materijama. Neophodno je da su stariji od 18 god. i da su stručno osposobljeni za te poslove.

    RUKOVAOCI se pripremaju i polažu ispit prema posebnom programu koji obuhvata osnovni program i specijalistički program za materije određene klase sa kojima rukuju. Na osnovu ispita i pokazanog poznavanja osnovnih elemenata u rukovanju opasnim materijama dobija se Potvrda o stručnoj osposobljenosti za rukovanje opasnim materijama Klase …..(za koju se polaže). 

    Stručno osposobljavanje RUKOVAOCA, ispit i izdavanje Potvrde o osposobljenosti realizuje Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta o čemu vodi evidenciju i svake dve godine obavlja obnovu znanja sa izmenama nastalim u tom periodu.

  • VOZAČI : lica koja obavljaju poslove prevoza kao vozaci motornih vozila kojima se prevoze opasni tereti. Neophodno je da imaju najmanje 18 god. i da su stručno osposobljeni za prevoz opasnih tereta odnosno da imaju položen “ADR ispit”. Normalno, moraju da imaju i odgovarajuće vozačke kategorije (A,B,C,E) što je ispunjenje uslova iz drugih- opštih propisa za vozače. 

    Ispit ne mogu da polažu samo vozači sa probnom vozačkom dozvolom.


VOZAČI polažu po posebnom programu koji obuhvata :
linija za belu pozadinu

          bullet   Osnovi program za prevoz opasnih materija
                   Klasa 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9 u vozilima van cisterni.....................................skraćeno O

          bullet   Specijalistički program za prevoz u CISTERNAMA.......................skraćeno CIST.

          bullet   Specijalistički program za prevoz materija Klase 1
                    Eksplozivne materije..........................................................................skraćeno Kl. 1

          bullet   Specijalistički program za prevoz materija Klase 7
                    Radioaktivni materijali.......................................................................skraćeno Kl.7


Mogućnosti pripreme i polaganje ispita :
linija za belu pozadinu

          bullet   O
          bullet   O + CIST.
          bullet   O + Kl. 1
          bullet   O + CIST. + Kl. 1
          bullet   O + Kl. 7

linija za belu pozadinu
Za svaku od ovih mogućnosti dobija se ADR certifikat koji važi 5 god. od dana polaganja ispita u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

linija za belu pozadinu
REŠENJE Uprave za transport opasnog tereta, broj 119-01-2/2013-01 od 19.03.2013. god.
linija za belu pozadinu

PRIJAVITE SE ZA OBUKU I POLAGANJE

 

linija za belu pozadinu

Kontakt osoba: mr Mišo Novićević, dipl. inž.
Tel: +381 63 774 10 40 

Idi na vrh