PROCENA RIZIKA NA RADNOM MESTU NA TERITORIJI SRBIJElinija za belu pozadinu

procena rizika na radnom mestu na teritoriji srbijeVisoke novčane kazne za nedonošenje akta o proceni rizika: za pravna lica do 1.000.000 dinara, za preduzetnike do 500.000 dinara, za odgovorna  lica do 50.000 dinara

Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. glasnik RS, broj 101/2005), koji je stupio na snagu 29. novembra 2005, i Pravilnika o načinu i postupku rizika na radnom mestu i u radnoj okolini (Sl. glasnik RS, broj 72/2006), koji je stupio na snagu 6. septembra 2006, poslodavci su bili dužni da za godinu dana donesu akt o proceni rizika.

Taj rok je upravo istekao i podsećamo poslodavce da, ukoliko taj akt nisu doneli, to urade što pre, jer je zakonodavac predvideo veoma visoke novčane kazn za one koji ga ne donesu. Kazne se kreću od 800.000 dinara do 1.000.000 dinara za pravna lica, a za preduzetnike od 400.000 dinara do 500.000 dinara. Odgovorna lica se kažnjavaju iznosom od 40.000 do 50.000 dinara.

U nastavku ćemo ukratko opisati šta bi taj akt trebalo da sadržii.linija za belu pozadinu
Poslodavac je dužan da donese akt o proceni rizika za svako radno mesto i da utvrdi način i mere za njegovo smanjenje i otklanjanje, radi sprečavanja povreda na radu, oštećenja zdravlja ili oboljenja zaposlenog.

Procena rizika zasniva se na sistematskom evidentiranju i procenjivanju vrsta opasnosti na radnom mestu i u radnoj okolini, na analiziranju organizacije rada i radnog procesa, sredstava rada, sirovine i materijala u radnom procesu, sredstava i opreme za ličnu zaštitu i drugih elemenata koje mogu da izazovu rizik od povreda na radu, oštećenje zdravlja ili oboljenje zaposlenog.

                  Procena rizika, prema propisima o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu
                  i u radnoj okolini, izmedju ostalog obuhvata:
linija za belu pozadinu

                      bullet  opšte podatke o poslodavcu,

                      bullet  opis tehnološkog i radnog procesa,

                      bullet  opis sredstava za rad i njegovo grupisanje,

                      bullet  opis sredstava i opreme za ličnu zaštitu,

                      bullet  snimanje organizacije rada,

                      bullet  prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini,

                      bullet  procenu rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti,

                      bullet  utvrđivanje načna i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika,

                      bullet  zaključak,

                      bullet  izmene i dopune akta o proceni rizika.

linija za belu pozadinu

  • Odlukom o pokretanju postupka procene rizika, poslodavac određuje stručna lica iz reda zaposlenih za sprovođenje postupka procene rizika. Sturčno lice treba da ima položen stučni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.
  • Ako kod poslodavca nema više od 10 zaposlenih procenu rizika može da vrši direktor. Bez obzira na broj zaposlenih, ako se pravno lice ili preduzetnik bave proizvodnjom ili građevinskom delatnošću, postoji obaveza donošenja akta o proceni rizika i njega mora doneti stručno lice ili licencirano pravno lice ili preduzetnik.
  • Za vršenje procene rizika, ako nema zaposlenog kvalifikovanog radnika za ovu oblast, poslodavac može da zaključi ugovor o angažovanju pravnog lica, odnosno preduzetnika sa licencom u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

linija za belu pozadinu
LICENCA za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, broj:
164 – 02 – 00030 / 2007 – 01 od 19.03.2007. god.


UVERENJE o položenom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu :
Novićević Mišo, broj 152 – 02 – 00460 / 2006 -01 od 18.02.2007. god.
Todorović Radomir, broj 152 – 02 – 00459 / 2006 -01 od 18.02.2007. god.

 linija za belu pozadinu

Kontakt osoba: Radomir Todorović, dipl. inž.
Tel: +381 64 11 222 50

dobrodosli linija

Idi na vrh